Pierwszy Słowiański Siew na Słomianym Rynku

Dnia 24.03.2019 członkowie Fundacji Atoli obsiali rytualnie Słomiany Rynek owsem jarym. Ziarno owsa zostało przywiezione ze Św. Katarzyny, prastarej góry Słowian. Od setek lat w klasztorze oo. franciszkanów w dzień św. Szczepana święci się ziarno owsa, najstarsze słowiańskie zboże. Tym właśnie zbożem obsialiśmy Słomiany Rynek. Liczymy na stokrotne zbiory.