Na Słomianym Rynku – Spotkania w Kulturze Słowian

Już jest nasza najnowsza publikacja: Słowiańskie Nalewki Lecznicze – publikacja

Do niedawna dzielnica Kalinowszczyzna w Lublinie uważana była za niebezpieczną i mało ciekawą. Na jej terenie znajdują się tylko dwa ośrodki kultury, których oferta programowa jest ograniczona. Mieszkańcy dzielnicy niewiele wiedzą o historii miejsca, gdzie mieszkają i swoich słowiańskich korzeniach. Poprzez nasze działania chcemy nadać jej na nowo pozytywny wymiar, zwiększyć jej atrakcyjność kulturalną, ułatwić mieszkańcom dzielnicy dostęp do kultury i umożliwić im aktywne w niej uczestniczenie.
Ważne dla nas jest przekazanie wiedzy o historii miejsca – Słomianego Rynku i umiejętnościach pradawnych Słowian.
Głównymi celami naszego projektu są:

  1. rewitalizacja dzielnicy Kalinowszczyzna – w szczególności miejsca zwanego Słomianym Rynkiem, do niedawna będącego niebezpiecznym zakątkiem, ułatwienie mieszkańcom dzielnicy dostępu do kultury i umożliwienie aktywnego w niej uczestniczenia,
  2. przekazanie mieszkańcom dzielnicy w atrakcyjnej formie wiedzy o miejscu, gdzie mieszkają i umiejętnościach pradawnych Słowian – w szczególności skupionych w okolicach Słomianego Rynku,
  3. aktywizacja kulturalno-animacyjna mieszkańców dzielnicy Kalinowszczyzna – w szczególności osób, które mają utrudniony dostęp do kultury, aktywizacja społeczności lokalnej.
    Istotnym aspektem naszego projektu jest też nawiązanie współpracy z jednostkami władzy samorządowej (Radą Dzielnicy Kalinowszczyzna i Radą Osiedla PSM Kolejarz Kalinowszczyzna), ośrodkami kultury (Klub Osiedlowy ODEON, Oddział Grodzisko Żmijowiska Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym) i innymi organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, Fundacja Berliguardo, Fundacja tanTHEO).

Zdjęcia dostępne są w Galerii: https://fundacjaatoli.com/galeria/

W roku 2020 nasze zadanie obejmuje organizację 3 wydarzeń kulturalno-animacyjnych
aktywizujących ludność dzielnicy na Słomianym Rynku:

  • Słowiańskie Nalewki Zdrowotne (czerwiec)
  • Słowiańskie Podpłomyki (lipiec)
  • Spotkania w Kulturze Słowian (wrzesień)

oraz wydanie publikacji – zbioru przepisów na słowiańskie nalewki zdrowotne (listopad-grudzień).

więcej:

Na Słomianym Rynku – Słowiańskie Podpłomyki

Na Słomianym Rynku – Słowiańskie Nalewki Lecznicze

Na Słomianym Rynku – V Spotkania w Kulturze Słowian

Słowiańskie Nalewki Lecznicze – publikacja