Słowiańskie Podpłomyki – FOTO

foto: Joanna Dominika Belzyt

 

foto: Ireneusz Włodek